Център за Развитие на Кариерата при ТУ-Варна

Skip Navigation LinksНачало > Регистрация
РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР
Драги СТУДЕНТИ и МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ, завършили ТУ-Варна,

Заповядайте да се регистрирате на място или попълнете on-line регистрационния формуляр, и ще станете част от една структура, която се грижи за Вашите умения, интереси и професионална реализация! При това безплатно!

Предстоят много нови инициативи, свързани с изграждане на езикови, компютърни, комуникативни умения; презентации на фирми и среща с техните топмениджъри; предложения за стипендии, конкурси, стажове и актуални работни позиции! Заповядайте в ЦРК, на входа на Машиностроителен факултет за да поговорим, да споделим преживелици и да намерим пътя към успеха!

За да се убедите в ползата от това ново за страната, но изключително полезно за вас звено, погледнете трите табла на входа на всеки от корпусите на университета, заредени с нужната ви информация. Заповядайте при нас:

Адрес : 9010 Варна, ул.Студентска №1
ТУ-Варна, МФ, Център за Развитие на Кариерата
Лица за контакт : Експерт „Професионална кариера“
Телефон : 052/383 275
e-mail : careercenter@tu-varna.bg
Лични данни
* Име :
* Презиме :
* Фамилия :
* Година на раждане : въвежда се във формат XXXX - например: 1991
* Област на постоянно местоживеене :
* Телефон/GSM : може да посочите до два номера - например: 08xx xxxxxx, 09xx xxxxxx
* E-mail :
* Профил на средно образование : посочва се профила на вашето средно образование
Академични данни
* ВУЗ :
* Факултет :
* Специалност :
* Образователна степен :
* Форма на обучение :
* Курс :
* Студентско състояние :
Втора специалност :
Лични и професионални умения
Работещ :
Бранш :
v
трудова заетост и в каква сфера на икономиката
Чужди езици :
Други чужди езици :
Компютърни умения :
Потребителско ниво - базова комп. грамотност: офис пакети, текстообработка и др.
Програмни езици/технологии, софтуерни продукти :
попълват се уменията и интересите, свързани с разработка на софтуер - програмиране, тестване, хардуер, специализирани програмни продукти, които използвате в професионалната си кариера и др. Моля, попълвайте полето само, ако Компютърни умения = Професионално ниво и не включвайте - стандартните офис пакети и продукти за текстообработка
Професионални интереси и умения:
изброяват се професионални интереси и уменията, различни от посочените в предходното поле
Забележка :
попълва се с информация, която считате за съществена - изсквания по отношение на работното време, условията на труд, населеното място, изисквания към работата и/или работодателя и др.
Дата на регистрация :
Отказ
Запис