Център за Развитие на Кариерата при ТУ-Варна

Skip Navigation LinksНачало > Публикуване
ФОРМУЛЯР ЗА ОБЯВА
Драги работодатели,

Попълнената от Вас обява ще бъде насочена персонално към потенциални кандидати, отговарящи на потребностите Ви. Те ще Ви потърсят по указания от Вас начин, прилагайки исканите документи. Ние учтиво Ви молим за обратна информация, след приключване на подбора.

Тип обява :
v
* Организация :
* Профил на организацията: Моля, опишете сферата на дейност на организацията
Лице за контакт с организацията
* Пълно име :
* Заемана позиция :
Адрес :
* Телефон/GSM :
* Е-mail :
Интернет адрес :
Характеристики на обявата
* Длъжност : * свободен текст до 50 символа
* Град : * име на град/градове, в който/които се намира работното място
Валидна до :
* свободен текст до 50 символа
Заплата :
* свободен текст до 50 символа
Заетост :
Описание на длъжността / Изисквания към кандидатите / Фирмата предлага
v
v
v
Bold (CTRL+B)
Italic (Ctrl+I)
Underline
Align Left
Align Center
Align Right
Justify
Back Color
>
Fore Color
>
ВНИМАНИЕ: Задължително е предоставянето на подробна информация относно вашето предложение
Отказ
Запис