Център за Развитие на Кариерата при ТУ-Варна

Skip Navigation LinksНачало > За нас / Защо да избера ЦРК
ЗА НАС - ЗАЩО ДА ИЗБЕРА ЦРК
Защото Вашите потенциални служители са при нас и контактът ни е директен!
И защото можем да реализираме различни съвместни инициативи в полза на младите, образовани и креативни бъдещи ваши кадри

Основните направления в дейността на нашия Център за Развитие на Кариерата ( Кариерен център ) се свеждат до следните услуги:

 • Кариерно консултиране
  Ежедневно кариерният консултант изслушва, насочва и подпомага избора на областите на кариерно развитие, на предпочитания за последващо обучение, на магистратура и успешна реализация.
 • Организация на курсове и семинари
  Чрез организираните семинари и обучения, Кариерният център предоставя информация за тенденциите в развитието на пазара на труда, подготовка на документи за кандидатстване, поведенчески умения при интервюиране, стратегии за търсене на работа. Курсовете подпомагат и обогатяват познанията на студентите по езици, компютърни и др. умения.
 • Стажантски практики - съдействие
  В Кариерния център постъпват предложенията на фирмите за провеждане на различни по своето естество стажантски практики. Задачата на кариерния консултант е да насочи и мотивира студентите към подходящия за тях стаж. От друга страна кариерните специалисти ориентират малките и средни фирми относно изискванията за провеждане и методология на съответния стаж.
 • Популяризиране на работни позиции
  Кариерните центрове работят ежедневно с представителите на бизнеса и институциите за търсене и предлагане на специалисти; стиковат изискванията за дадена позиция; насочват обявените работни позиции към отговарящите на поставените умения, млади кадри. Съдействат за ефективен подбор и организират фирмени презентации, публични лекции и представяне на нови технически решения.
 • Дни на Кариерата и други форуми за професионално ориентиране
  Работещият в центъра специалист съдейства при организацията и провеждането на Форум за студентски стаж и кариера и при подготовката на портфолио за кандидатстване. Организира на локално ниво Дни на кариерата с фирми, дейността на които е свързана с изучаваните в университета специалности. Популяризира възможностите за последващо обучение.
 • Ресурсен център
  В звеното студентите намират дипляни, флайери и други рекламни материали на фирми и институции. Получават литература, насочена към тяхното кариерно развитие, достъп до информация за интернет платформи и фирмени сайтове.
 • Маркетинг звено
  Добре функциониращите кариерни центрове са ефективен маркетингов инструмент за привличане на бъдещи студенти. Чрез поддръжка на база данни на бивши възпитаници на университета се постига лобиране за неговото развитие и утвърждаване.
 • Инструмент за изследване и анализиране на студентските нагласи, и за поддържане мотивацията и удовлетвореността от провежданото в университета обучение чрез анкети и проучвания от различен мащаб.

Възможностите пред Центъра за Развитие на Кариерата са големи и допринасят за изграждане на адаптивни, аналитични и добре мотивирани млади хора, които да се развиват като личности и да отговарят на нуждите на бизнеса.

Екипът на центъра е отворен за нови идеи, предложения, инициативи.